کارگاه آموزشی فن بیان و ارتباطات موثر

بازدیدها : 195

اولین دوره کارگاه آموزشی فن بیان و ارتباطات موثر

گروه آموزش های آزاد حضوری و مجازی دانشگاه هنر اصفهان برگزار می کند:
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
اولین دوره کارگاه آموزشی فن بیان و ارتباطات موثر

🔸مدرس: سرکار خانم زهرا عابدی

♦️سرفصل دوره:
۱) مدیریت لهجه و رفع ایرادات گفتاری
۲) جذابیت بخشی به کلام
۳) آشنایی با مهارت های ارتباطی موثر
۴) افزایش اعتماد به نفس در صحبت کردن
۵) مدیریت استرس و ترس از صحبت کردن در جمع

♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: ۱۵دی ماه  

📚نحوه برگزاری: به صورت حضوری 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

کارگاه آموزشی فن بیان و ارتباطات موثر برگزار می کند:
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
اولین دوره کارگاه آموزشی فن بیان و ارتباطات موثر

🔸مدرس: سرکار خانم زهرا عابدی

♦️سرفصل دوره:
۱) مدیریت لهجه و رفع ایرادات گفتاری
۲) جذابیت بخشی به کلام
۳) آشنایی با مهارت های ارتباطی موثر
۴) افزایش اعتماد به نفس در صحبت کردن
۵) مدیریت استرس و ترس از صحبت کردن در جمع

♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: ۱۵دی ماه  

📚نحوه برگزاری: به صورت حضوری 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.