کارگاه آموزشی تربیت مربی نقاشی کودک

بازدیدها : 324

اولین دوره کارگاه آموزشی تربیت مربی نقاشی کودک

اولین دوره کارگاه آموزشی تربیت مربی نقاشی کودک 
 
🔸مدرس: سرکار خانم اکرم محققیان (مدرس مدعو دانشگاه هنر اصفهان) 
 
♦️ سرفصل دوره:   
۱) مراحل رشد نقاشی کودک 
۲) تحلیل نقاشی های کودکان 
۳) رویکرد های آموزش هنر به کودک 
۴) پرورش خلاقیت و تخیل در کودک 
۵) طرح درس نویسی 
 
♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن  
🔸مهلت ثبت نام: ۱۵ مهرماه 
🔸 ۵۰ درصد تخفیف ویژه دانشگاه هنر اصفهان برای دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و فرزندان ایشان 
 
📚 نحوه برگزاری: به صورت حضوری 
🔸محل برگزاری: خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ تراش ها، کوی چهارسوقی ها، مادی خواجه عابد، دانشکده هنرهای تجسمی 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند. ولین دوره کارگاه آموزشی تربیت مربی نقاشی کودک 
 
🔸مدرس: سرکار خانم اکرم محققیان (مدرس مدعو دانشگاه هنر اصفهان) 
 
♦️ سرفصل دوره:   
۱) مراحل رشد نقاشی کودک 
۲) تحلیل نقاشی های کودکان 
۳) رویکرد های آموزش هنر به کودک 
۴) پرورش خلاقیت و تخیل در کودک 
۵) طرح درس نویسی 
 
♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن  
🔸مهلت ثبت نام: ۱۵ مهرماه 
🔸 ۵۰ درصد تخفیف ویژه دانشگاه هنر اصفهان برای دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و فرزندان ایشان 
 
📚 نحوه برگزاری: به صورت حضوری 
🔸محل برگزاری: خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ تراش ها، کوی چهارسوقی ها، مادی خواجه عابد، دانشکده هنرهای تجسمی 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.