کارگاه آموزش پروپوزال نویسی

بازدیدها : 117

اولین دوره (مجازی و حضوری) کارگاه آموزش پروپوزال نویسی

اولین دوره (مجازی و حضوری) کارگاه آموزش پروپوزال نویسی

🔸مدرس: سرکار خانم دکتر میترا شاطری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد) 

♦️سرفصل دوره:  
۱) آشنایی با ساختار و مبانی بنیادی پروپوزال نویسی
۲) جست و جو و تدوین مساله پژوهش
 
♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: 30 مهرماه
🔸ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه هنر اصفهان 

📚نحوه برگزاری: به صورت مجازی و حضوری (تلفیقی)

🔸روزها و ساعات برگزاری: پنجشنبه ها، ساعت 9:30 الی 11:30
جلسه اول 4 آبان (مجازی)
جلسه دوم 11 آبان (حضوری)
جلسه سوم 18 آبان (مجازی)
جلسه چهارم 25 آبان (حضوری)

♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

اولین دوره (مجازی و حضوری) کارگاه آموزش پروپوزال نویسی

🔸مدرس: سرکار خانم دکتر میترا شاطری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد) 

♦️سرفصل دوره:  
۱) آشنایی با ساختار و مبانی بنیادی پروپوزال نویسی
۲) جست و جو و تدوین مساله پژوهش
 
♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: 30 مهرماه
🔸ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه هنر اصفهان 

📚نحوه برگزاری: به صورت مجازی و حضوری (تلفیقی)

🔸روزها و ساعات برگزاری: پنجشنبه ها، ساعت 9:30 الی 11:30
جلسه اول 4 آبان (مجازی)
جلسه دوم 11 آبان (حضوری)
جلسه سوم 18 آبان (مجازی)
جلسه چهارم 25 آبان (حضوری)

♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.