کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار در طراحی الگو جمینی Gemini

بازدیدها : 205

اولین دوره کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار در طراحی الگو جمینی Gemini

اولین دوره کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار در طراحی الگو جمینی Gemini

🔸مدرس: سرکار خانم زهرا فلاحت

سرفصل دوره:  
1) آشنایی با محیط و ابزارهای ترسیم نرم افزار 
2) آشنایی با رسم اشکال هندسی (ایجاد، حذف و جابجایی نقطه و تبدیل آن به الگوی آسان)
3) چند مثال از الگوهای آسان (ایجاد منحنی‌های هم اندازه و هم شکل، آشنایی با زوایای خطوط منحنی و اصلاح آن ها)
4) رسم الگوی دامن به شیوه آسان (ایجاد خط راستا)
5) ایجاد پنس در الگو (روش های اندازه گیری روی الگو)
6) روش های برش در الگو، اصلاح اضافه درز (ایجاد چرت) 
7) انتقال پنس و جداسازی الگو به قطعات مختلف؛ مدل سازی الگوی دامن
8) مدل سازی بالاتنه و آستین

♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: ۱۰ آذرماه  
🔸 ۵۰ درصد تخفیف ویژه دانشگاه هنر اصفهان برای دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و فرزندان ایشان

📚نحوه برگزاری: به صورت مجازی
🔸روز برگزاری: پنجشنبه
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

اولین دوره کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار در طراحی الگو جمینی Gemini

🔸مدرس: سرکار خانم زهرا فلاحت

سرفصل دوره:  
1) آشنایی با محیط و ابزارهای ترسیم نرم افزار 
2) آشنایی با رسم اشکال هندسی (ایجاد، حذف و جابجایی نقطه و تبدیل آن به الگوی آسان)
3) چند مثال از الگوهای آسان (ایجاد منحنی‌های هم اندازه و هم شکل، آشنایی با زوایای خطوط منحنی و اصلاح آن ها)
4) رسم الگوی دامن به شیوه آسان (ایجاد خط راستا)
5) ایجاد پنس در الگو (روش های اندازه گیری روی الگو)
6) روش های برش در الگو، اصلاح اضافه درز (ایجاد چرت) 
7) انتقال پنس و جداسازی الگو به قطعات مختلف؛ مدل سازی الگوی دامن
8) مدل سازی بالاتنه و آستین

♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: ۱۰ آذرماه  
🔸 ۵۰ درصد تخفیف ویژه دانشگاه هنر اصفهان برای دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و فرزندان ایشان

📚نحوه برگزاری: به صورت مجازی
🔸روز برگزاری: پنجشنبه
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.