کارگاه آموزشی مقاله نویسی ISI

بازدیدها : 194

اولین دوره کارگاه آموزشی مقاله نویسی ISI

ا

ولین دوره کارگاه آموزشی مقاله نویسی ISI

🔸مدرس: سرکار خانم دکتر ندا ترابی فارسانی (عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان ) 

♦️سرفصل دوره:  
۱) معرفی بخش های مختلف مقاله
۲) معرفی و کاربردهای موتور جستجوی گوگل اسکالر
۳) معرفی پایگاه ها و موتورهای جستجوی مجلات
۴) رتبه بندی مجلات
۵) معرفی مجلات موجود در لیست سیاه
۶) نحوه بارگذاری مقاله
 
♦️مهلت ثبت نام: ۲۰ مهرماه
🔸ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه هنر اصفهان 

📚نحوه برگزاری: حضوری 
🔸روز برگزاری: یکشنبه ۲۳ مهر (در صورت به حدنصاب رسیدن)
🔸 ساعت برگزاری: ۱۴ الی ۱۷
🔸محل برگزاری: خیابان دقیقی، کوچه متین، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی (ساختمان استپانیان)، آمفی تئاتر 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

ولین دوره کارگاه آموزشی مقاله نویسی ISI

🔸مدرس: سرکار خانم دکتر ندا ترابی فارسانی (عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان ) 

♦️سرفصل دوره:  
۱) معرفی بخش های مختلف مقاله
۲) معرفی و کاربردهای موتور جستجوی گوگل اسکالر
۳) معرفی پایگاه ها و موتورهای جستجوی مجلات
۴) رتبه بندی مجلات
۵) معرفی مجلات موجود در لیست سیاه
۶) نحوه بارگذاری مقاله
 
♦️مهلت ثبت نام: ۲۰ مهرماه
🔸ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه هنر اصفهان 

📚نحوه برگزاری: حضوری 
🔸روز برگزاری: یکشنبه ۲۳ مهر (در صورت به حدنصاب رسیدن)
🔸 ساعت برگزاری: ۱۴ الی ۱۷
🔸محل برگزاری: خیابان دقیقی، کوچه متین، دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی (ساختمان استپانیان)، آمفی تئاتر 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.