دوره های مجازی گروه آموزش های آزاد و مجازی

روز هفته نام درس نام مدرس ساعت امکانات مورد نیاز ظرفیت
پنجشنبه طراحی طبیعت بیجان در نقاشی ایرانی سعید عباسی 11:30- 13:30 سامانه ریلاین 10
پنجشنبه ترسیم گره های هندسی بهاره تقوی نژاد 11:30- 13:30 سامانه ریلاین 15
پنجشنبه مدلسازی جواهرات با نرم افزار ماتریکس (مقدماتی) آزاده همتی 11:30- 13:30 سامانه ریلاین 10
پنجشنبه مدلسازی جواهرات با نرم افزار ماتریکس (پیشرفته) آزاده همتی 9 - 11 سامانه ریلاین 10
پنجشنبه نرم افزار فوتوشاپ (مقدماتی و متوسط) سیدحنایی 9 – 5/10 سامانه ریلاین 10
پنجشنبه نرم افزار پایتون (مقدماتی) مهندس مهدی صدری 18-16 سامانه ریلاین 10
پنجشنبه نرم افزار پایتون (مقدماتی) مهندس مهدی صدری 18-16 سامانه ریلاین 10
پنجشنبه نرم افزار افترافکت مهیار دولتخواه 14-11 سامانه ریلاین 12
پنجشنبه نرم افزار ایلوستریتور مهیار دولتخواه 14-17 سامانه ریلاین 12
پنجشنبه تایپو گرافی(سطح یک) 5 جلسه سیدحنایی 11-12 سامانه ریلاین 13
پنجشنبه نقاشی دیجیتال علی راسترو 12-10 سامانه ریلاین 12
پنجشنبه نرم افزار جمینی زهرا فلاحت 11-9 سامانه ریلاین 12
پنجشنبه دوره های آموزشی ارزیابی اقتصاد عمومی دکتر نصر اصفهانی 11-9 سامانه ریلاین ؟
پنجشنبه دوره آموزشی ارزیابی اقتصادی پروژه های گردشگری دکتر نصر اصفهانی 13-11 سامانه ریلاین ؟