دوره های حضوری گروه آموزش های آزاد و مجازی در دانشکده هنرهای تجسمی

روز هفته نام درس نام مدرس ساعت امکانات مورد نیاز ظرفیت
پنجشنبه پایه و اصول طراحی در هنرهای سنتی استاد جعفرقلی دادخواه 9 - 12 آتلیه با میز طراحی 10
پنجشنبه طراحی دستی طلا و جواهر هاجر پریشانی 9 - 11 آتلیه با میز و ویدئو پروژکشن 10
پنجشنبه طراحی فیگور جواد دادخواه 9 - 12 آتلیه با میز طراحی 15
پنجشنبه نقاشی آبرنگ جواد دادخواه 11-13 کلاس با میز 10
پنجشنبه تربیت مربی نقاشی کودک اکرم محققیان 9 - 11 آتلیه با میز و ویدئو پروژکشن 10
پنجشنبه تصویر سازی کتاب کودک شادی ودائی 14-16 آتلیه با میز و ویدئو پروژکشن 7
پنجشنبه چرم دوزی سنتی مریم صادقی قرق آقایی 9-11 آتلیه با میز 10
پنجشنبه طراحی پایه تذهیب مولود جهانگیری 9-11 آتلیه با میز طراحی و ویدئو پروژکشن 10
پنجشنبه تذهیب قطعات خوشنویسی مولود جهانگیری 11-13 آتلیه با میز طراحی و ویدئو پروژکشن 7
پنجشنبه طراحی وب مسعود ایمانی 9-11 سایت 12
پنجشنبه نرم افزار رویت Revit گلنوش شفیعی 9-11 سایت 10
پنجشنبه نرم افزار لومیون محمد ستار مسائلی 9 - 11 سایت 10
پنجشنبه افزار Arc Gis Pro فرشاد طهماسبی زاده 10-13 سایت 10