کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی رابط کاربری و طراحی تجربه کاربری ( طراحی وب )

بازدیدها : 151

اولین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی رابط کاربری و طراحی تجربه کاربری ( طراحی وب )

ا

ولین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی رابط کاربری و طراحی تجربه کاربری ( طراحی وب )
 
🔸مدرس: جناب آقای مسعود ایمانی سیچانی   
 
♦️سرفصل دوره: 
۱) آشنایی با طراح رابط کاربری (Ui Designer) و طراح تجربه کاربری (Ux Designer) و تفاوت بین آنها 
۲) آشنایی با اصول طراحی رابط کاربری (Ui Design ) و آشنایی با دیزاین سیستم ها 
۳) آشنایی با اصول طراحی تجربه کاربری (Ux Design ) و انجام پروژه های مربوطه 
۴) آموزش نرم افزارهای طراحی رابط کاربری و طراحی تجربه کاربری (Figma) و (Adobe XD) 
۵) انجام پروژه پایانی و پروژه های میان ترم

🔸 جهت شرکت در این دوره، آشنایی با نرم افزار های گرافیکی مانند؛ فوتوشاپ و ایلوستریتور و همچنین آشنایی کامل با کامپیوتر الزامی است.
 
♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن  
🔸مهلت ثبت نام: ۱۵ مهرماه 
🔸 ۵۰ درصد تخفیف ویژه دانشگاه هنر اصفهان برای دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و فرزندان ایشان 
  
📚نحوه برگزاری: به صورت حضوری 
🔸محل برگزاری: خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ تراش ها، کوی چهارسوقی ها، مادی خواجه عابد، دانشکده هنرهای تجسمی 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند. 

ولین دوره کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی رابط کاربری و طراحی تجربه کاربری ( طراحی وب )
 
🔸مدرس: جناب آقای مسعود ایمانی سیچانی   
 
♦️سرفصل دوره: 
۱) آشنایی با طراح رابط کاربری (Ui Designer) و طراح تجربه کاربری (Ux Designer) و تفاوت بین آنها 
۲) آشنایی با اصول طراحی رابط کاربری (Ui Design ) و آشنایی با دیزاین سیستم ها 
۳) آشنایی با اصول طراحی تجربه کاربری (Ux Design ) و انجام پروژه های مربوطه 
۴) آموزش نرم افزارهای طراحی رابط کاربری و طراحی تجربه کاربری (Figma) و (Adobe XD) 
۵) انجام پروژه پایانی و پروژه های میان ترم

🔸 جهت شرکت در این دوره، آشنایی با نرم افزار های گرافیکی مانند؛ فوتوشاپ و ایلوستریتور و همچنین آشنایی کامل با کامپیوتر الزامی است.
 
♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن  
🔸مهلت ثبت نام: ۱۵ مهرماه 
🔸 ۵۰ درصد تخفیف ویژه دانشگاه هنر اصفهان برای دانشجویان، کارکنان، اعضای هیأت علمی و فرزندان ایشان 
  
📚نحوه برگزاری: به صورت حضوری 
🔸محل برگزاری: خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ تراش ها، کوی چهارسوقی ها، مادی خواجه عابد، دانشکده هنرهای تجسمی 
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.