کارگاه آموزش طراحی نقوش قواره بری

بازدیدها : 119

اولین دوره کارگاه آموزش طراحی نقوش قواره بری

اولین دوره کارگاه آموزش طراحی نقوش قواره بری

🔸مدرس: سرکار خانم دکتر بهاره تقوی نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان)

♦️سرفصل دوره:
۱) آشنایی با پیشینه تاریخی هنر قواره بری
۲) معرفی نمونه های شاخص 
۳) آشنایی با اصول ترسیم برخی از نقشمایه های قواره بری
۴) طراحی و اجرای یک نمونه طرح 

🔸 جهت شرکت در این دوره، آشنایی مقدماتی با طراحی سنتی الزامی است.

♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: ۸ آذرماه  

📚نحوه برگزاری: به صورت حضوری 
🔸روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه، ۹ آذر
ساعت ۹ الی ۱۳
🔸محل برگزاری: خیابان حکیم، روبروی مسجد حکیم، دانشکده صنایع دستی، حکیم ۴، آتلیه ۶
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.

اولین دوره کارگاه آموزش طراحی نقوش قواره بری

🔸مدرس: سرکار خانم دکتر بهاره تقوی نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان)

♦️سرفصل دوره:
۱) آشنایی با پیشینه تاریخی هنر قواره بری
۲) معرفی نمونه های شاخص 
۳) آشنایی با اصول ترسیم برخی از نقشمایه های قواره بری
۴) طراحی و اجرای یک نمونه طرح 

🔸 جهت شرکت در این دوره، آشنایی مقدماتی با طراحی سنتی الزامی است.

♦️ شروع دوره: پس از به حدنصاب رسیدن 
🔸مهلت ثبت نام: ۸ آذرماه  

📚نحوه برگزاری: به صورت حضوری 
🔸روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه، ۹ آذر
ساعت ۹ الی ۱۳
🔸محل برگزاری: خیابان حکیم، روبروی مسجد حکیم، دانشکده صنایع دستی، حکیم ۴، آتلیه ۶
🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻
♦️ به علت ظرفیت محدود، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.